अधिक माहितीसाठी संपर्क

अ. क्र.  नाव  पदनाम मोबाईल क्रमांक 
1.  श्री. चरखा साहेब  - 8605773311 
प्रा. रामकृष्ण गहिनीनाथ बोडखे  सरपंच आनंद वाडी  9423032222 
  सरपंच