अधिक माहितीसाठी संपर्क

अ. क्र.  नाव  पदनाम मोबाईल क्रमांक 
1.  डॉ. राजन बि. दहिवाळ  प्रकल्प संचालक, विहान प्रकल्प बीड तथा अध्यक्ष- हेल्थ केअर कम्यूनिटी ऑफ पॉझिटिव्ह पिपल्स अंबाजोगाई 9011264999 
2.  श्रीम. शितल गोचडे प्रकल्प समन्वयक, विहान प्रकल्प बीड 8668428821