वैद्यकीय अधिकारी

Sr. No. Block PHC Name M.O.Mobile No
1 Ambajogai Apegaon डॉ. गायत्री ढमाले 9665504485
2 Ambajogai Bardapur डॉ. राहुल हाबडे 7066587777
3 Ambajogai Bhawthana डॉ. अनंत पवार 9975645202
4 Ambajogai Ghatnandur डॉ. विलास घोळवे 9545101136
5 Ambajogai Ujani डॉ. तुकाराम नेहरकर 9579992126
6 Ambajogai UPHC Khadakpura डॉ. फराज काझी 7588421210
7 Ashti Dhamangaon  डॉ. नारायण वायभसे 8975454677
8 Ashti Kada  डॉ. प्रियंका सिंघण 8856923235
9 Ashti Kuntephal डॉ. शुभांगी पैठणे 9067830649
10 Ashti Sulemandeola डॉ. नितीन राऊत 8149372163
11 Ashti Takalshing डॉ. नितीन मोरे 9503027984
12 Beed Chousala डॉ. वैभव दिलीपराव मोटे 8421558845
13 Beed Limbaganesh डॉ. प्रतिभा रावसाहेब रकटे 8275521124
14 Beed Nalwandi डॉ. तरकसे पी. एस. 8208714825
15 Beed Pimpalner डॉ. चव्हाण डी. बी. 8329211268
16 Beed Rajuri Navgan डॉ. दत्तात्रय श्रीमंत राऊत 9405816199
17 Beed Sakshalpimpari डॉ. सय्यद रियाजोद्दीन 9423714014
18 Beed Tadsonna डॉ. लोढा पी. आर. 8976147696
19 Beed Yellambghat डॉ. कागदे चैतन्य रामचंद्र 8668672231
20 Beed Charhata डॉ. महेंद्र बांगर 9623675753
21 Beed NUHM Peth Beed डॉ. आगळे क्रांती श्यामसुंदर 9158716134
22 Beed NUHM Mominpura डॉ. हाशमी आर.आर. 9850174918
23 Dharur Bhogalwadi डॉ. मुंडे 8275268679
24 Dharur Mohkhed डॉ. बांगर 9890279456
25 Dharur Rui Dharur डॉ. कृष्णा पवार 8459008388
26 Georai Chakalamba डॉ. जोगदंड आर.ए. 7276791337
27 Georai Jategaon डॉ. बनसोडे डी.व्ही. 9763999107
28 Georai Madalmohi डॉ. लोकरे ए.ए. 9421340316
29 Georai Nipani Jawalaka डॉ. राठोड बी.जी. 8470838770
30 Georai Talwada डॉ. माने आर. डी. 9767262742
31 Georai Umapur डॉ. रियाज शेख 7083338686
32 Kaij Adas डॉ. केकान एस व्ही. 9764669220
33 Kaij Bansarola डॉ. मोमीन ई.क्यू. 9270082706
34 Kaij Chincholimali डॉ. सांगळे एम. ए. 8806720951
35 Kaij Rajegaon  डॉ. तांबडे आर. व्ही. 9923991657
36 Kaij Wida डॉ. कांबळे एस. ए. 9158461844
37 Kaij Yusuf Wadgaon डॉ. ब्राम्हणे व्ही. बी. 9422088239
38 Majalgaon Gangamasala डॉ. स्वप्नाली वाघमारे 9370468286
39 Majalgaon Kitti Adgaon डॉ. अविनाश गोले 9637429658
40 Majalgaon Pathrud डॉ. अमोल मानकर 7350083340
41 Majalgaon Sadola डॉ. दत्तात्रय पारगावकर 9422327547
42 Majalgaon Takarwan डॉ. आकाश राठोड 9561464093
43 Parli Dharmapuri डॉ. मेढे बालासाहेब शिवाजी 9130909697
44 Parli Moha डॉ. महादेव मुंडे 9657796555
45 Parli Nagapur डॉ. विकास मोराळे 9011712862
46 Parli Pohner डॉ. राहुल शिंदे 9403484418
47 Parli Sirsala डॉ. सोमनाथ मुंडे 9004002664
48 Parli UPHC Ganeshpar डॉ. नौसिन सय्यद 9850699769
49 Parli UPHC Shivajimagar डॉ. संतोष मुंडे 8087886088
50 Patoda  Amalner डॉ. परमेश्वर बडे 9623620999
51 Patoda  Dongarkini  डॉ. मयूर शिंदे 8588925204
52 Patoda  Naigaon डॉ. गणेश गुंड 9158181197
53 Patoda  Wahali डॉ. चैताली भोंडवे 9146984399
54 Shirur  khalapuri डॉ. सुहास खाडे 7387266288
55 Shirur  Shirur  डॉ. किशोर खाडे 9975429111
56 Wadwani Kuppa डॉ. अरुण मोराळे 9421371097
57 Wadwani Wadwani डॉ. तांदळे 9130195514