अधिक माहितीसाठी संपर्क

अ. क्र.  नाव  पदनाम मोबाईल क्रमांक 
1.  श्री. निंबाळकर कार्यकारी अभियंता   
  सरपंच   
  सरपंच