जल आत्मनिर्भर उपक्रम

जिल्हा परिषद बीड
जल आत्मनिर्भर उपक्रम (Rain Water Harvesting ) सन 2022-23
अ.क्र. तालुका गावाचे नाव झाडांची संख्या  सरकारी इमारती  खाजगी इमारती  अडचणी  फोटो लिंक
1 अंबाजोगाई makegav          फोटो 
2 अंबाजोगाई Dhanira Khurd          फोटो 
3 अंबाजोगाई Somnath Borgaon         फोटो 
4 अंबाजोगाई Mamadapur         फोटो 
5 अंबाजोगाई Varapgaon         फोटो 
6 अंबाजोगाई Kodri *         फोटो
7 अंबाजोगाई Umrai         फोटो 
8 अंबाजोगाई Digholamba         फोटो 
9 अंबाजोगाई Kolkandi         फोटो 
10 अंबाजोगाई Shripatrai wadi         फोटो 
              फोटो 
1 आष्टी  Takali          फोटो 
2 आष्टी  Dhangarwadi          फोटो 
3 आष्टी  Kharadgavan          फोटो 
4 आष्टी  Khuntefal          फोटो 
5 आष्टी  Nandur          फोटो 
6 आष्टी  Balewadi          फोटो 
7 आष्टी  Khumbefal          फोटो 
8 आष्टी  Waghluj          फोटो 
9 आष्टी  Sulema Devala          फोटो 
10 आष्टी  Hivara/Bhojewadi          फोटो 
11 आष्टी  Mashobachi Wadi          फोटो 
12 आष्टी  Ruinalkol          फोटो 
13 आष्टी  Koyal          फोटो 
14 आष्टी  Wahira          फोटो 
15 आष्टी  Pimplekhed          फोटो 
16 आष्टी  Walung          फोटो 
17 आष्टी  Mandwa          फोटो 
18 आष्टी  Pargaon(Jo)          फोटो 
19 आष्टी  Belgaon          फोटो 
20 आष्टी  Kinhi          फोटो 
               फोटो 
1 बीड  Aher Limbgaon          फोटो 
2 बीड  Khamgaon          फोटो 
3 बीड  Pargaon          फोटो 
4 बीड  Nandur Haveli          फोटो 
5 बीड  Kambi          फोटो 
6 बीड  Shahajanpur[dagdi]          फोटो 
7 बीड  Saudana          फोटो 
8 बीड  Malapuri          फोटो 
9 बीड  Hingani (Haveli)          फोटो 
10 बीड  Kurla          फोटो 
               फोटो 
1 धारूर  Khodas          फोटो 
2 धारूर  Umbrewadi          फोटो 
3 धारूर  Janagir Moha          फोटो 
4 धारूर  Anjandoha          फोटो 
5 धारूर  Pimparwada          फोटो 
6 धारूर  Asola          फोटो 
7 धारूर  Avargaon          फोटो 
8 धारूर  Devthana          फोटो 
9 धारूर  Kalpimpri          फोटो 
               फोटो 
1 गेवराई  Shekta          फोटो 
2 गेवराई  Tandla          फोटो 
3 गेवराई  Paulachiwadi          फोटो 
4 गेवराई  Khalegaon          फोटो 
5 गेवराई  Devpimpri          फोटो 
6 गेवराई  Mategaon          फोटो 
7 गेवराई  Hiwarwadi          फोटो 
8 गेवराई  Mahandula          फोटो 
9 गेवराई  Chorpuri          फोटो 
               फोटो 
1 केज  Takali          फोटो 
2 केज  Umari          फोटो 
3 केज  Sarani          फोटो 
4 केज  Shirur Ghat          फोटो 
5 केज  Kothi          फोटो 
6 केज  Jadhav jawala          फोटो 
7 केज  Dongaon          फोटो 
8 केज  Sarul          फोटो 
9 केज  Sangvi          फोटो 
               फोटो 
1 परळी  Jirewadi          फोटो 
2 परळी  Helamb          फोटो 
3 परळी  Chandapur          फोटो 
4 परळी  Maidwadi          फोटो 
5 परळी  Ladzari          फोटो 
6 परळी  Lamantanda          फोटो 
7 परळी  Malewadi          फोटो 
8 परळी  Mandwa          फोटो 
9 परळी  Khodva Savargaon          फोटो 
               फोटो 
1 पाटोदा  Kotan          फोटो 
2 पाटोदा  Gandhanwadi          फोटो 
3 पाटोदा  Pimpalwandi          फोटो 
4 पाटोदा  Walhi          फोटो 
5 पाटोदा  Lambarwadi          फोटो 
6 पाटोदा  Pandhurwadi          फोटो 
7 पाटोदा  Yawalwadi          फोटो 
8 पाटोदा  Kusalamb          फोटो 
9 पाटोदा  khadakwadi          फोटो 
10 पाटोदा  Pimpalgaon          फोटो 
11 पाटोदा  Savargaon          फोटो 
12 पाटोदा  Muggaon          फोटो 
13 पाटोदा  Kakadhira          फोटो 
               फोटो 
1 शिरूर  Ghat Nandur          फोटो 
2 शिरूर  Khupti          फोटो 
3 शिरूर  Pangri          फोटो 
4 शिरूर  Wadali          फोटो 
5 शिरूर  Yevlewadi , Wanjarwadi          फोटो 
6 शिरूर  Sanglewadi          फोटो 
7 शिरूर  Bhankwadi          फोटो 
8 शिरूर  Matori          फोटो 
9 शिरूर  Takalwadi          फोटो 
10 शिरूर  Hatkarwadi          फोटो 
11 शिरूर  Malkachiwadi          फोटो