जल आत्मनिर्भर उपक्रम

जिल्हा परिषद बीड
जल आत्मनिर्भर उपक्रम (Rain Water Harvesting ) सन 2022-23
अ.क्र. तालुका गावाचे नाव झाडांची संख्या  सरकारी इमारती  खाजगी इमारती  अडचणी  फोटो लिंक
1 अंबाजोगाई makegav 2500        फोटो 
2 अंबाजोगाई Dhanira Khurd 2500        फोटो 
3 अंबाजोगाई Somnath Borgaon 2500       फोटो 
4 अंबाजोगाई Mamadapur 2500       फोटो 
5 अंबाजोगाई Varapgaon 2500 0 48   फोटो 
6 अंबाजोगाई Kodri * 2500 01 20   फोटो
7 अंबाजोगाई Umrai 2500       फोटो 
8 अंबाजोगाई Digholamba 2500       फोटो 
9 अंबाजोगाई Kolkandi 2500       फोटो 
10 अंबाजोगाई Shripatrai wadi 2500       फोटो 
              फोटो 
1 आष्टी  Takali 2500  02      फोटो 
2 आष्टी  Dhangarwadi 2500        फोटो 
3 आष्टी  Kharadgavan 2500        फोटो 
4 आष्टी  Khuntefal 2500        फोटो 
5 आष्टी  Nandur  2500        फोटो 
6 आष्टी  Balewadi  2500        फोटो 
7 आष्टी  Khumbefal  2500        फोटो 
8 आष्टी  Waghluj  2500        फोटो 
9 आष्टी  Sulema Devala  2500        फोटो 
10 आष्टी  Hivara/Bhojewadi  2500        फोटो 
11 आष्टी  Mashobachi Wadi  2500        फोटो 
12 आष्टी  Ruinalkol  2500        फोटो 
13 आष्टी  Koyal  2500        फोटो 
14 आष्टी  Wahira  2500  04 56    फोटो 
15 आष्टी  Pimplekhed  2500        फोटो 
16 आष्टी  Walung  2500        फोटो 
17 आष्टी  Mandwa  2500        फोटो 
18 आष्टी  Pargaon(Jo)  2500        फोटो 
19 आष्टी  Belgaon  2500        फोटो 
20 आष्टी  Kinhi  2500        फोटो 
               फोटो 
1 बीड  Aher Limbgaon  2500 03 25    फोटो 
2 बीड  Khamgaon  2500        फोटो 
3 बीड  Pargaon  2500        फोटो 
4 बीड  Nandur Haveli  2500        फोटो 
5 बीड  Kambi  2500        फोटो 
6 बीड  Shahajanpur[dagdi]  2500        फोटो 
7 बीड  Saudana  2500        फोटो 
8 बीड  Malapuri  2500        फोटो 
9 बीड  Hingani (Haveli)  2500        फोटो 
10 बीड  Kurla  2500        फोटो 
               फोटो 
1 धारूर  Khodas  2500        फोटो 
2 धारूर  Umbrewadi  2500        फोटो 
3 धारूर  Janagir Moha  2500        फोटो 
4 धारूर  Anjandoha  2500        फोटो 
5 धारूर  Pimparwada  2500        फोटो 
6 धारूर  Asola  2500        फोटो 
7 धारूर  Avargaon  2500  03  55    फोटो 
8 धारूर  Devthana  2500        फोटो 
9 धारूर  Kolpimpri  2500  10  45    फोटो 
               फोटो 
1 गेवराई  Shekta  2500        फोटो 
2 गेवराई  Tandla  2500        फोटो 
3 गेवराई  Paulachiwadi  2500        फोटो 
4 गेवराई  Khalegaon  2500        फोटो 
5 गेवराई  Devpimpri  2500  04      फोटो 
6 गेवराई  Mategaon  2500        फोटो 
7 गेवराई  Hiwarwadi  2500        फोटो 
8 गेवराई  Mahandula  2500        फोटो 
9 गेवराई  Chorpuri  2500        फोटो 
               फोटो 
1 केज  Takali  2500        फोटो 
2 केज  Umari  2500        फोटो 
3 केज  Sarani  2500        फोटो 
4 केज  Shirur Ghat  2500        फोटो 
5 केज  Kothi  2500        फोटो 
6 केज  Jadhav jawala  2500        फोटो 
7 केज  Dongaon  2500        फोटो 
8 केज  Sarul  2500        फोटो 
9 केज  Sangvi  2500        फोटो 
               फोटो 
1 परळी  Jirewadi  2500        फोटो 
2 परळी  Helamb  2500        फोटो 
3 परळी  Chandapur  2500        फोटो 
4 परळी  Maidwadi  2500        फोटो 
5 परळी  Ladzari  2500        फोटो 
6 परळी  Lamantanda  2500        फोटो 
7 परळी  Malewadi  2500        फोटो 
8 परळी  Mandwa  2500        फोटो 
9 परळी  Khodva Savargaon  2500        फोटो 
               फोटो 
1 पाटोदा  Kotan  2500  02  33    फोटो 
2 पाटोदा  Gandhanwadi  2500        फोटो 
3 पाटोदा  Pimpalwandi  2500        फोटो 
4 पाटोदा  Walhi 2500  01  44    फोटो 
5 पाटोदा  Lambarwadi  2500        फोटो 
6 पाटोदा  Pandhurwadi 2500        फोटो 
7 पाटोदा  Yawalwadi  2500        फोटो 
8 पाटोदा  Kusalamb 2500        फोटो 
9 पाटोदा  khadakwadi 2500  01 27     फोटो 
10 पाटोदा  Pimpalgaon  2500        फोटो 
11 पाटोदा  Savargaon  2500        फोटो 
12 पाटोदा  Muggaon  2500        फोटो 
13 पाटोदा  Kakadhira  2500        फोटो 
               फोटो 
1 शिरूर  Ghat Nandur  2500        फोटो 
2 शिरूर  Khupti  2500        फोटो 
3 शिरूर  Pangri  2500        फोटो 
4 शिरूर  Wadali  2500        फोटो 
5 शिरूर  Yevlewadi , Wanjarwadi  2500        फोटो 
6 शिरूर  Sanglewadi  2500        फोटो 
7 शिरूर  Bhankwadi  2500        फोटो 
8 शिरूर  Matori  2500        फोटो 
9 शिरूर  Takalwadi  2500  0  45    फोटो 
10 शिरूर  Hatkarwadi  2500        फोटो 
11 शिरूर  Malkachiwadi  2500        फोटो