अधिक माहितीसाठी संपर्क

अ. क्र.  नाव  पदनाम मोबाईल क्रमांक 
1.  श्री. पवार विनीत  जिल्हा रेशीम अधिकारी 7745096090 
श्री. गणेश शेळके   नियंत्रक  9403485868
  सरपंच रुई   
4 श्री. रुईची वाडी