पशुसंवर्धन विभाग

पशुसंवर्धन विभाग

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय दवाखाने कार्यरत आहेत. पशुसंवर्धन विभाग,ग्रामीण भागातील जनावरांच्या रोगांची लक्षणे,  व त्यावरील प्रतिबंधात्मक लसीकरद्वारे उपाये योजना करणे, तसेच दुधाळ जनावरांचे पालन, दुग्धव्यवसायाकरीता प्रशिक्षण देणे व पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांची माहिती व आधुनिक तंत्रज्ञान इ. विषयाची माहिती व प्रात्यक्षिक दाखवून शेतकऱ्यांना जनावरांची जोपासना चांगली करण्या बाबत माहिती देणे हे या विभागा मार्फत केले जाते. शासनाच्या पशुसंवर्धना संबंधित विविध योजनांची अमलबजावणी हा विभाग करीत असते.. या मध्ये प्रामुख्याने, दुधाळ जनावरांचा गट वाटप, शेळी/मेंढी वाटप अंतर्गत , अनु. जाती, जमाती, सर्वसाधारण, दारिद्र्य रेषेखालील, भूमिहीन जनतेला शासनाच्या योजनांचा लाभ या विभागामार्फत दिला जातो.