अधिक सूचना

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय व मुलींचे वसतिगृह येथील करार कर्मचारी भरतीसाठी घेण्यात आसलेल्या परीक्षेतील गुण यादी प्रसिध्द करण्यात येत असून काही आक्षेप असल्यास उमेदवारांनी 23/01/2020 पर्यंत पुराव्यासह समग्र शिक्षा जिल्हा परिषद बीड येथे दाखल करावेत
सूचना फलकावर प्रसिद्ध केलेल्या शिक्षण सेवक पात्र/अपात्र यादीवरील आक्षेप नोंदवण्याची अंतिम दिनांक 21/01/2020 राहील.उमेदवारांनी सबळ पुराव्यासोबत कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहूनआक्षेप नोंदवावा.
जिल्हा निवड समिती बीड अनु.जमाती विशेष सरळ सेवाभरती सन २०२० ची अंतिम उत्तर सूची पुढील प्रमाणे आहे

Pages